Hitta svar på de vanligaste frågorna

Att handla hos oss skall vara enkelt. Antingen lägger du din order och skriver ett meddelande till oss med dina frågor. Eller så skickar du oss ett mejl med dina frågor innan du beställer.
Vi försöker att svara i telefon i mån av tid och du får gärna skicka ett sms så ringer vi upp så snart vi kan.
På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna vi brukar få och hittar du inte din fråga eller känner dig osäker på svaret så dra dig inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna och inga frågor är konstiga.

Ja, verkligen!
EquiSafe tillverkar alla sina staket i en speciell typ av återvunnen plast som kallas HDPE. Den typen av plast är betydligt bättre lämpad för häststaket men är också lite dyrare att framställa än till exempel PVC-plast.

Här är främsta skälen till att EquiSafe valt just den typen av plast för sina staket.

Hållbarhet: HDPE (High-Density Polyethylene) är en extremt stark och slitstark plast som tål tuffa väderförhållanden, UV-strålning och nötning vilket gör den idealisk för utomhusbruk.
Equisafe staket av HDPE är resistenta mot sprickbildning, flisning och blekning, vilket ger dem en lång livslängd utan nämnvärt underhållsbehov.

Säkerhet: HDPE-plast är giftfri och går inte sönder i vassa bitar som kan utgöra en fara för hästar.
Equisafestaketen är dessutom släta i sin design och har inga vassa kanter som kan skada hästar. De är flexibla och ger efter vid kollisioner vilket minimerar risken för skador på både häst och ryttare.

Estetik: EquiSafestaketen finns i en mängd olika färger och stilar för att passa in i alla miljöer. De ger ett snyggt och modernt utseende till din hage, ridslinga eller paddock.

Ekonomi: HDPE-staket är en kostnadseffektiv lösning för inhägnader av hästar. De kräver minimalt underhåll, vilket sparar tid och pengar. Deras långa livslängd gör dem till en värdefull investering.

Andra fördelar: HDPE-staket är återvinningsbara. De är ointressanta för hästarna att gnaga på och resistenta mot insektsangrepp och röta.

Montering tillkommer på alla priser. Vi kan med hjälp av tillverkaren EquiSafe hjälpa till att ombesörja uppsättning av ditt staket. Andra stängselmontörer kan självklart montera staketen.

Ja, absolut. Med hjälp av ett bra motordrivet jordborr och fyra händer löser man de flesta staketmontage själv om man har bra mark. Det finns tydliga instruktioner för monteringen och efter några löpmeter, när man fått kläm på monteringen går det som en dans.

Att köpa staket till en paddock eller stora hagar är alltid en stor investering oavsett vilken typ av staket man väljer. EquiSafes staket håller en prisnivå som ligger nära andra sorters staket, exempelvis trästaket. Skillnaden är att ditt EquiSafestaket kommer att hålla minst två-, tre gånger så länge som trästaket om du underhåller det genom att tvätta av med såpa årligen och räta upp stolpar som marken flyttat. EquiSafes staket är oslagbara när dt gäller hållbarhet – och säkerhet.

Ja, det kan du. Jordborret hämtas och lämnas tillbaka på vår gård. Jordborret kan hyras både korta- och långa perioder.

För att få hästarna att stanna kvar i sina hagar och för att minska risken för skador anses ett slanstaket vara den säkraste typen av stängsel, särskilt om det kompletteras med eltråd. 

Equisafes RS-staket har integrerad eltråd i alla slanor som är konstruerade för hästhagar. Slanstaketet är väl synligt för hästar och elen i slanorna fungerar som en psykologisk barriär. Denna kombination ger hästarna ännu mera respekt för stängslet, så att de håller sig på avstånd. 

Ett vanligt elstängsel är billigare än ett slanstaket och kan vara en bra lösning om du har stora hagar eller vill hålla ner kostnaden för dina hagstaket. Tänk på att det alltid finns en risk för olyckor om en häst trasslar in sig i stängseltråden eller stängselbandet. Ett elstängsel för hästar ställer höga krav på korrekt installation och underhåll. Håll alltid stängseltråden eller stängselbandet spänt så minskar du risken för staketskador. 

Stängselstolpar i plast är betydligt säkrare att ha runt hästhagen då hästen inte skadar sig på stolparna i första taget. En plaststolpe från Equisafe kommer att bågna eller ge vika om hästen springer in i den. En trästolpe däremot kan lätt brytas av och få vassa delar vilket ger en större risk för allvarliga staketskador på hästen.

Det är jätteenkelt om du har ett motordrivet jordborr (finns att hyra på många ställen) och rätt mark. Är det mycket sten kan det vara svårt men det är samma med ett trästaket. Stolparna bör komma ner ca 30% av sin fulla längd.

Stängselstolparna för elrep och elband finns i två tjocklekar. Standardstolparna är Ø63 mm och de längre stolparna är Ø90 mm tjocka.

RS-staketens stolpar har ca. 200 mm i diameter.

Vi själva servar inga staket men vi har ett mycket gott samarbete med tillverkaren av staketen som vi kontakta om du behöver service. Tillverkaren (Equisafe) har mycket duktiga montörer med stor vana av staketen och ser till att ditt staket blir fint om der´t behöver rättas till eller servas på annat sätt.

Stolparna kommer med 3 st. borrade hål där du trär ståltråden eller elrepet igenom. Här behövs inga separata isolatorer vilket sparar massor av arbete och tid.
Vill du istället ha stängselband kan du montera vanliga bandisolatorer på stolparna eller så använder du UV-resistenta, högkvalitets buntband. Fråga oss så skickar vi en film på hur man går tillväga med buntbanden.

EquiSafes staket håller sin färg och form utmärkt i många år. Vi har själva staket på vår gård som är kring 30-år gamla och som fortfarande har fin form och håller sin svarta färg.
Föregångaren till Equisafe hade i sin linda för långa avstånd mellan stolparna vilket gjorde att slanorna kunde bågna efter en tid. Men med dagens material och rekommendation av stolpavstånd är det väldigt sällsynt att staketen bågnar.

Man bör tvätta av sina staket en gång om året med mild såpa så man får bort föroreningar. Starka rengöringsmedel penetrerar och förstör plasten så att den förlorar sina fina egenskaper och blir matt.

EquiSafes staket håller sin form utmärkt i många år. Föregångaren till Equisafe hade i sin linda för långa avstånd mellan stolparna vilket gjorde att slanorna kunde bågna efter en tid. Men med dagens material och rekommendation av stolpavstånd är det väldigt sällsynt att staketen bågnar.

Vi har själva staket på vår gård som är kring 30-år gamla och som fortfarande har fin form och håller sin svarta färg.

Man bör tvätta av sina staket en gång om året med mild såpa så man får bort föroreningar. Starka rengöringsmedel penetrerar och förstör plasten så att den förlorar sina fina egenskaper och blir matt.

Nej, inte om du satt dina stolpar i en rät linje och har de rekommenderade kraftiga hörnstolparna på plats. Så fort du bryter en rät linje skall du ha en ”stum” stolpe som tar emot kraften. Hörnstolpar och kraftigare vinklar bör även ha det man ibland kallar stöttepelare eller stödben för att de skall klara hård belastning, dvs hårt spänt stängsel. Ett hårt stängsel är ur säkerhetssynpunkt viktigt om hästen skulle springa emot staketet. Risken att fastna i stängslet minskar betydligt och därmed även skaderisken.

Nej, de ger vika. Stolpar som går av / knäcks medför en stor skaderisk eftersom hästen då kan få skärskador eller stickskador. Om en häst skulle forcera en plaststolpe från Equisafe kommer stolpen att vikas utan att knäckas av vilket minimerar risken för staketskador. Tänk på att alltid ha spända stängseltrådar, elrep eller stängselband och gärna skarva med säkerhetsskarvar som skär av bandet om belastningen blir för hög. Stängselbandet bör heller inte ha en hög brottstyrka eftersom bandet skall gå av vid en olycka. Det är inte bandets styrka som håller din häst innanför staketet – det är elen som skall hålla hästen borta från staketet.

Equisafes RS-staket har integrerad el i de längsgående slanorna. Denna tråd löper längs hela staketet utom på grindarna. Tråden skarvas direkt inne i stolparna. I monteringsanvisningen framgår tydligt hur det skall göras.

Integrerad eltråd längs alla de längsgående slanorna
Eltråden skarvas inne i stolparna.

Synligt: Staketen har en mycket hög visibilitet vilket betyder att hästen tydligt ser staketet. Detta är en stor fördel för alla hästar men i synnerhet för exempelvis föl som har sämre syn sin första levnadstid.

Respektingivande: Staketen ger ett rejält intryck och har integrerad el vilket håller hästarna på avstånd från staketet. Staketen finns i två höjder och i flera utföranden med två, tre eller fyra längsgående slanor.

Staketskador: Staketet orsakar inte staketskador som kan uppstå om hästen springer emot staketet. Både slanorna och stolparna kan inte knäckas av utan de ger vika om olyckan är framme. Fördärvade delar kan enkelt ersättas med nya.

Ett elstängsel har en mycket låg strömförbrukning. Vanligtvis har ett elstängsel en effekt på 6-10 watt, och även om det är påslaget 24 timmar om dygnet året runt motsvarar det en årlig strömförbrukning på 52-88 kWh.
Vi själva föredrar att ha elen påslagen hela tiden i våra hagar av säkerhetsskäl. Det är så lätt att glömma att slå på elen annars och då ökar risken att hästarna söker sig ur hagen.

Jorden trycker undan staketen med tiden. När tjälen släpper kan staketen röra sig rätt så rejält faktiskt.
Därför behöver man räta upp sina staket då och då. Det är viktigt att man får ner staketstolparna ca 30% av stolpens totala längd i marken för att få så lite rörelse som möjligt. Enda sättet man kan slippa det jobbet är att gjuta sina staket och det är dessvärre inte ekonomiskt försvarbart.

Självklart finns det regler att förhålla sig till men dessa ändras då och då. Det som gäller idag kanske inte gäller imorgon så vi väljer att inte gå närmare in på detta. Dock har vi kopierat en text (Mars 2024) från Jordbruksverkets hemsida som säger följande:
5 KAP. RASTNING OCH UTEVISTELSE

1 § Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus. För föl och unghästar upp till 12 månaders ålder ska denna rastning ske tillsammans med minst en annan häst. Vid anläggningar som var i drift när dessa föreskrifter trädde ikraft får sådan rastning ske inomhus, i ridhus eller motsvarande, om det saknas möjlighet att anordna rastningen utomhus.

2 § Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål och områden med uppenbar risk att skada hästarna. De ska också vara tillräckligt dränerade eller naturligt ha motsvarande egenskaper.

3 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på ett sådant sätt att hästar som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte skadas. Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas.

4 § Hästar som går ute, eller har möjlighet att gå ut, på betesmark eller i rasthage mer än 16 timmar per dygn under den kalla årstiden ska under den kalla årstiden ha tillgång till ligghall.

Vill du veta mer så kika på denna länken som leder till Jordbruksverket där du får korrekt information.

Både ja och nej. A-staketet är föregångaren till RS-staketen men som under åren utvecklats och fått sitt nya namn Equisafe RS. RS-staketen finns i många varianter och färger.

Anpassa hagens storlek till antalet hästar som skall vistas i hagen. Gott om plats ger välbefinnande och högre säkerhet i hästflocken. Kan du skapa din hage utan hörn, det vill säga med runda hörn minskar du risken för att någon i hästflocken blir trängd i hagen. Grindöppningen skall inte vara i ett hörn av både praktiska och säkehetsmässiga skäl. Använd kraftiga hörn och grindstolpar för att få ett stabilt elektriskt stängsel om du använder staketstolpar. Använd inte spiralgrindar då dessa kan orsaka panik hos hästar som fastnar med svansen i dem. Elastiska grindar med resår är att föredra alternativt flexgrindar med självupprullande band.
För grindöppningar på ett elektriskt stängsel måste strömmen ledas under ledöppningen i en jordkabel så att det bara finns ström på ledöppningen när den är stängd.

Absolut! Equisafe levererar staket till racetracks som exempelvis travbanor, galoppbanor och ovalbanor. Det finns även färdiga paket för skrittmaskiner och rundkoraller. I dagsläget finns två varianter av dresyrstaket; ett som är fast monterat och ett som är flyttbart.

I vår webbshopp säljer vi både staketstolpar i plast för vanligt elstängsel samt Equisafe RS-staket. Stolparna har ett styckepris och Equisafe RS-staket har löpmeterpris. Om du vet hur många meter staket du har kan du själv, enkelt räkna ut vad staketet kommer att kosta dig.

Alla RS-staket och stängselstolpar i plast finns som standard i vitt, svart och brunt.

På elektriska stängsel sägs att man kan ha upp till 5 meters mellanrum mellan stolparna. Vi själva har valt att ha 3,5 meter emellan våra stolpar med elekrtiskt band. Detta för att få ett visuellt, respektingivande staket men också för att minimera att elbanden blir fladdriga. Vi är också noga med att spänna våra band 2-4 ggr per år för att det skall förbli ett stabilt och säkert staket.

Equisafe RS-staketen har ett förutbestämt mått på 167 cm. Detta för att slanorna skall bibehålla sin rakhet och för att det skall se snyggt ut.

Allt beror på typen av häst som skall vistas i hagen. Det finns alltid individer som är duktiga på att hoppa över och likväl små ponnys som gärna kryper under. Du känner dina hästar bäst men höjden på staketet bör anpassas efter de största hästarna i hagen. Vi själva föredrar att ha ett höjd på ca 155-165 cm ovan mark till våra stora hästar som är drygt 170 cm höga.

Det är ett vanligt problem att hästar ger sig på att gnaga på staket särskilt på våren och hos hästar som står i mindre hagar. Varför kan säkert bero på många olika saker och tristess brukar vara en av anledningarna.
Dock finns det många hästar som trots att de går i stora hagar med träd, buskar och hästkompisar ändå väljer att äta på staketen. Så egentligen finns det inte bara ett enkelt svar. Men byter man ut staketen till plast så finns inget intresse av att gnaga staket. Plast smakar inte alls gott och hästen kommer att låta staketet vara. Man kan istället lägga in grenar eller gärna en murken, gammal stock av lämpligt slag i hagen så de har något att pyssla med.

Ja, det går att hämta produkter som vi lagerhåller hemma i gårdsbutiken. Större kvantiteter av elrepstolpar och RS-staket skickas alltid direkt från lagret i Laholm. Där kan man även själv hämta samtliga staket om man vill slippa fraktkostnaden. Kolla gärna med oss vad vi har i lager hemma i Nossebro.

Nej det går inte. Plasten i stolparna är gjorda för att vika sig vid hög belastning av säkerhetsskäl. Så stolpen förstörs av att tryckas ned med traktor. Använd istället ett jordborr och borra passande hål, tryck ner stolpen med handkraft och slå ned stolpen med lagom kraft. Svinga inte gummiklubban för hårt. Använd en träplanka ovanpå stolpen när du knackar med gummiklubban så förstör du inte stolparna. Observera att stolparna inte skall slås ner med stor kraft så som man gör med trästolpar.

Nej de är inte massiva. Staketet är designat för att vara snyggt, prisvärt och säkert. De är gjorda av tjock HPDE plast som håller i många decennier.

Nej de är inte massiva. Staketet är designat för att vara snyggt, prisvärt och säkert. De är gjorda av tjock HPDE plast som håller i många decennier. De är dessutom mycket lätta att hantera genom sin låga vikt.

Nej med rätt montage från början och med en översyn några gånger per år då man spänner banden vid spännarna fladdrar inte banden. Om banden fladdrar kommer det inte bara att se fult ut, banden kommer också att nötas sönder snabbt. Så håll dina band i staketet spända så håller de länge och bibehåller sin säkerhet.

Ja, hagens hörnstolpar och grindstolpar får gärna vara både längre och kraftigare eftersom hörnen utsätts för hård belastning. Vi säljer utöver vanliga plaststolpar även extra kraftiga och långa trästolpar stolpar med plastöverdrag för grindar och hörn. Det är även vara bra att sätta strävor mot dessa stolpar så att de står stadigt.

Till RS-staketen finns speciella hörnstolpar som inte är längre eller tjockare då det inte behövs. RS-staketen har inte samma belastning i hörnen eller grindöppning.

Nej. Det är inte tjockleken som avgör hur bra strömledningsförmåga ett stängselmaterial har. Eltrådarnas tjocklek ger olika Ohm-tal. Ohm-talet skall vara så lågt som möjligt. Ohm-talet avgör hur mycket motstånd bandet eller tråden har.

Riktvärden
0,10 ohm/m = mycket bra ledningsförmåga
4,0 ohm/m = godkänt
15 ohm/m = dåligt.

Har man tråd/band/rep och trästolpar så måste man även ha isolatorer då man inte ska linda eller fästa t.ex. tråden direkt i stolpen. Har man Equisafes elrepsstolpar kan tråden eller repet träs genom de förborrade hålen direkt. Då behövs inga isolatorer. Elbanden kräver isolatorer eller UV-beständiga buntband för att sättas fast.

Behöver man skarva staketmaterialet ska man använda särskilda skarvbleck eller skarvlås. Knyt inte ihop skarvarna då det är lätt att ledarna i tråden inte riktigt kommer i kontakt med varandra, de kan även bli skadade så strömmen inte leds som den ska i stängslet.

Välj trådar/band/rep som leder ström bra. Motståndet/strömledningsförmågan anges i Ohm. Motståndet ska vara så lågt som möjligt, ju lägre Ohm värde desto bättre ledningsförmåga.

Behöver du ett riktigt starkt aggregat ska du välja ett aggregat med högt Joulevärde, då Joule anger laddningsenergin som aggregatet klarar av att ladda upp.

Se till att jorda ditt aggregat ordentligt, tänk på att marken helst ska vara så fuktig som möjligt, sätt med andra ord inte jordspetten nära en väldränerad byggnad.

Kontrollera att tråden är ordentligt spänd och att inte gräs, sly eller grenar kommer åt stängslet.

Använd en stängseltestare för att se att spänningen är som den ska i staketet.

Ligger hästhagen längs en allmän väg eller gångstig så ska det finnas varningsskyltar om det är ett elstängsel.

För att skydda ditt elaggregat mot åsknedslag kan du montera ett åskskydd i närheten av ditt aggregat.

Hästar upplever kontrastfärger bättre än enfärgat. En tunn eltråd kan vara bra att märka ut med några plastband som hjälper hästen att se staketet.

Equisafe-staketen kommer aldrig att ruttna eller brytas ner av väder och vind. De håller sin färg men kan må gott av att tvättas av en gång om året. Använd bara mild såpblandning så förstör du inte ytan.

Naturligtvis kommer de att förstöras om det sker något slags våld mot dem. Men när de går sönder kommer de att krökas / vikas och inte få vassa kanter som hästarna kan skada sig på.

Vi har ett separat hyresavtal för våra uthyrningslarm. Du hittar det här. Du behöver inte vara orolig för att du skall tvingas lämna tillbaka larmet innan ditt föl har kommit. Vi löser eventuell förlängning under tiden.

Ja, vi har ett antal larm för uthyrning. Vi programmerar och förbereder föllarmet så att du bara hänger på sändaren på ditt dräktiga sto.

Bokningen kan och bör du göra i god tid innan beräknad fölning. Gärna ett par, tre månader före beräknad fölning. Men om du är ute i senaste laget är det ändå värt att ringa oss eller mejla så kanske vi kan ordna ett larm till dig ändå.

Absolut! Vi har Birth Alarm Lite i lager hemma på gården. Birth Alarms övriga produkter skickas direkt från leverantören och brukar ta 1-2 veckor innan det kommer till dig.

Nej, dessa larm är endast avsedda för uthyrning. Men vi säljer självklart nya larm i vår webshop.

Våra larm fästs i hästens grimma under ganachen / underkäken med en medföljande hållare.

Ja, självklart! Birth Alarm fungerar på samma sätt som en vanlig mobiltelefon. Du behöver alltså ingen internetuppkoppling för att ditt larm skall fungera.