Som hästägare är det oerhört viktigt att vara medveten om de faror som kan finnas i våra beten och vallar.
Vissa växter kan vara direkt giftiga för hästar och orsaka allvarliga förgiftningar, i vissa fall till och med dödsfall.

Hur stor är risken att hästen blir förgiftad?

De flesta hästar undviker att äta giftiga växter, men risken ökar när betes- eller fodertillgången minskar. Det är därför extra viktigt att ha koll på vilka växter som finns i hagen, speciellt under perioder med torrt eller magert bete.

Vilka växter är giftiga för hästar?

Det finns ett stort antal växter som kan vara giftiga för hästar. Några av de vanligaste är: Idegran Korsört Odört Sprängört Stånds Örnbäken.

Symptom på växtförgiftning

Symptomen på växtförgiftning kan variera beroende på vilken växt hästen har ätit och hur mycket. Vanliga symptom är: Diarré Kräkningar Kolik Trötthet Yrsel Kramper Förlamning

Vad gör jag om min häst har ätit en giftig växt?

Om du misstänker att din häst har ätit en giftig växt, kontakta veterinär omedelbart. Ta gärna med en bit av växten så att veterinären kan identifiera den. Förebyggande åtgärder Det bästa sättet att skydda din häst från växtförgiftning är att: Se till att hagen har ett varierat och näringsrikt bete. Håll koll på vilka växter som finns i hagen. Bekämpa giftiga växter i hagen.

Läs på om giftiga växter och lär dig känna igen dem. Mer information För mer information om giftiga växter och växtförgiftning hos hästar, kan du besöka SVA som är en förkortning av Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Här är en länk som leder till deras sida om giftiga växter. Där finns även bilder som gör att du lätt kan känna igen växterna: https://www.sva.se/amnesomraden/giftiga-vaxter-a-o/

Genom att vara medveten om farorna med giftiga växter och vidta förebyggande åtgärder kan du skydda din häst från allvarliga förgiftningar.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *