hyra biolight

Våra Biolighter finns att hyra i minst en vecka. Priset varierar utefter hur länge du vill hyra maskinen. Maskinen hämtas här på Jonastorps gård och i samband med att du hämtar maskinen får du en bra genomgång på hur du kan behandla din häst eller hund. Självklart får du också med en broschyr där du kan läsa mer om olika slags behandlingar för skador.
Alla priser på hyra av Biolight är inklusive moms.


Pris för hyra av biolight
  • Per vecka 700:-
  • Per månad 2200:-
  • Över en månad - pris enl. överenskommelse
Silver Lass hösten 2020

Historien om Silver Lass och Biolight

Biolight är något som ligger oss varmt om hjärtat. Det hela började med att vår tävlingsponny Silver Lass drabbades av en allvarlig senskada på ett framben efter ett trauma i hagen. Skadan behandlades naturligtvis traditionellt av veterinär med bl.a. PRP och Metacam. Dock svullnade det skadade benet upp rejält efter PRP-behandlingen och Silver Lass stod blockhalt i tre månader. Svullnaden gav sig inte av och läkningen/prognosen var mycket dålig. Veterinären trodde inte att skadan skulle läka inom överskådlig tid och ville döma ut vår ponny helt.
Eftersom Silver Lass var så värdefull som individ brydde vi oss inte om ifall hon skulle gå att rida men vi ville ha henne kvar som promenadhäst eller sällskap - dock utan att hon skulle vara halt och ha ont såklart.
Vi kom då i kontakt med en terapeut som använde Biolight och hon lovade oss att hon skulle få ner svullnaden efter några behandlingar och att skadan därefter skulle få en betydligt bättre chans att läka. Vi var väldigt skeptiska till en början.
Sagt och gjort - vi satsade våra sparade pengar på ett antal behandlingar. Redan efter fyra täta behandlingar gav sig svullanden av och vid nästföljande veterinärbesök (1 månad efter vi börjar med Biolight) var svullnaden helt borta och skadan hade börjat läka fint. Veterinären blev djupt imponerad av att det läkte så fint och snabbt, Silver Lass var ju trots allt 19 år när skadan uppkom och läkningen på äldre hästar är inte så bra precis som på oss människor.
För att korta ner historien avslutar vi med att berätta att Silver Lass kom tillbaka till 100% efter ca. 1 år, då var hon fullt ridbar. Hon tävlade i dressyr ända tills hon var 26 år för att sen runda av och bli deltidspensionär. 
Silver Lass blev drygt 28 år och flyttade med oss till Jonastorps Gård och blev gårdens maskot. Hon lämnade oss i stor sorg våren 2021.

Om Biolight

Vad är Biolight?

Biolight är en effektiv, smärtfri och säker metod för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd. Biolight bygger på elektromagnetisk strålning som påverkar på cellnivå. Alla skador sker först på cellnivå därefter på vävnads och organ nivå. Oberoende forskning har visat att ljus av rätt våglängd kan förse cellerna med nödvändig energi för att få igång kroppens egen läkningsprocess. Beroende på ljusets Hz kan vasodilation uppnås. Vasodilation innebär en vidgning av blodkärlen som ger ökad genomblödning och trycksänkning i vävnaden, vilket ger smärtlindring och är nödvändigt för läkningsprocessen. Biolight stimulerar även immunförsvaret och de vita blodkropparna samt nybildandet av celler.

Vad händer vid behandling med Biolight?

Läkning av en skada innebär arbete för kroppen på liknande sätt som när ett fysiskt muskelarbete utförs. I kroppen utförs allt arbete genom förbränning i cellerna. I alla däggdjur som lever på jorden krävs tillgång på både energi och syre för att den nödvändiga förbränningen ska kunna ske. Utan tillgång på energi och/eller syre kan därmed ingen läkning och inget muskelarbete ske.

Studier har visat att Biolights ljus som enbart består av elektromagnetisk energi absorberas och omvandlas till kemisk energi i våra celler. Studierna har också visat att detta leder till en ökad produktion av Elastin, kollagen och fibroblastceller, samtliga är viktiga för uppbyggnaden av ny vävnad. Elastin är en viktig byggsten, inte minst i kroppens blodkärl. Genom den ökade Elastinproduktionen ökar kroppens förmåga till snabb läkning/återhämtning ytterligare genom att de belysta blodkärlen ökar i diameter och blir dessutom mer elastiska och även återbildandet av skadade kärl ökar. Detta innebär även att syre, näringsämnen, koldioxid och andra nedbrytningsprodukter snabbare tar sig genom kärlväggen till/från den omgivande vävnaden. Transporten av samma ämnen mellan det skadade området och relevanta organ underlättas.